2018-04-07 13:00 #0 av: Pyttelite

På trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar som hölls i mars presenterade Else-Marie Strese, genetiker och agrarhistoriker och Erik de Vahl, trädgårdsmästare i Nationella genbanken sin nya bok, Kulturarvsväxter för framtidens mångfald.

Boken Kulturarvsväxter för framtidens mångfald, är en ett av många resultat från den gröna kulturarvssatsningen som startade för över tio år sedan under ledning av Programmet för odlad mångfald (POM). Syftet med programmet har varit att samla in och långsiktigt bevara våra gamla kulturväxter och dess historia för framtiden.

Kulturhistoria och annan fakta om insamlade växter

Boken tar i detalj upp kulturhistoriska fakta kring köks- och krydd- och medicinalväxter baserade på data som samlats in i samband med Sparrisuppropet.

Alla växter är provodlade och finns numera i den Nationella genbanken.  Det finns även odlingstips och recept med i boken.

Hur kommer det sig att det heter Sparrisuppropet?

Nu finns det ju med andra växter än just sparris i boken så varför detta namn? Det handlar inte om genetiskt släktskap mellan växter utan om gemensam odlingsmetodik.

Samtliga växter hanteras på liknande sätt. Under mitten av 1800-talet skrevs en hel del trädgårdslitteratur och då valde man den indelningen. Det är det som återspeglas i benämningen Sparrisuppropet.

Boken är ännu inte tillgänglig men kommer snart att finnas att beställa

Det här är förhandsinformation om boken. Hur man kan beställa och vad den kostar kommer att publiceras senare enligt SLU:s (Sveriges Lantbruks Universitet) hemsida.

Följ information om boken här: Kulturarvsväxter för framtidens mångfald .